Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Länkar till din hjälp

Här kan du bland annat få lite information kring döden, förberedelser som du kan göra eller vad du bör tänka på efter begravningen.

www.begravningsportalen.se

Blankett där du fyller i dina önskemål

http://www.begravningsportalen.se/docs/minaonskemal2010.pdf

På kyrkogårdsförvaltningens hemsida kan du läsa lite om: kyrkogårdar, gravar, gravplatser, gravskötsel mm.

http://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf

Vill du ordna begravning på egen hand kan du få hjälp av denna checklista:

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=582461